Ер муносабатларини тартибга солиш

Yer munosabatlarini tartibga solish bo'yicha axborotlar taqdim etish va erga egalik qilish huquqini berish yuzasidan hujjatlar qabul qilish, qaror chiqarish interaktiv davlat xizmati

 

Yakka tartibdagi uy-joy qurilishi uchun er uchastkalari berish (realizasiya qilish)
Yakka tartibda uy-joy qurish uchun er uchastkasi — bu qayd etilgan chegaraga, maydonga, joylashgan joyga, huquqiy rejimga va davlat er kadastrida aks ettiriladigan boshqa tavsiflarga ega bo´lgan yakka tartibda uy-joy qurish uchun mo´ljallangan er fondining bir qismi. 2008 yil 1 yanvargacha yakka tartibda uy-joy qurish uchun er uchastkasi tumanlar (shaharlar) hokimlari tomonidan qishloq xo´jaligi va o´rmon xo´jaligi tarkibiga kirmaydigan erlardan belgilangan tartibda faqat O´zbekiston Respublikasi fuqarolariga bir oilaga 0,06 gektargacha meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish uchun beriladi. 2008 yil 1 yanvardan boshlab yakka tartibda uy-joy qurish uchun er uchastkalari kimoshdi savdolari asosida fuqarolarga qonun hujjatlarida belgilangan tartibda sotiladi. «Qishloq qurilish invest» injiniring kompaniyasi ishtirokida qurilgan uy-joy joylashgan er uchastkasi tuman hokimining qaroriga binoan, yakka tartibda uy-joy quruvchiga (O´zbekiston Respublikasi fuqarosiga) har bir imorat soluvchiga 0,06 gektardan kimoshdi savdosi o´tkazmasdan meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqi bilan ajratiladi.

Yer uchastkalari berishda (realizasiya qilishda) fuqarolarning arizalarini ko´rib chiqish tartibi
Yakka tartibda uy-joy qurish uchun er uchastkasi olish uchun ariza tuman (shahar) hokimligiga beriladi. Arizaga ariza beruvchining doimiy yashash joyi bo´yicha turar joylarning kadastr ishi nusxasi (mavjud bo´lgan taqdirda) va fuqarolarning o´zini o´zi boshqarish organlarining oilaning tarkibi to´g´risidagi ma´lumotnomasi ilova qilinadi. «Qishloq qurilish invest» injiniring kompaniyasi ishtirokida yakka tartibda uy-joy qurilishi uchun ajratilgan er massivida uy-joy qurishga buyurtma rasmiylashtirgan yakka tartibda uy-joy quruvchi kompaniyaning hududiy filiallariga aniq er uchastkasini va tanlab olingan namunaviy loyihani ko´rsatgan holda yozma ariza bilan murojaat qiladi. Ariza tuman (shahar) hokimi boshchilik qiladigan, er uchastkalari berish (realizasiya qilish) masalalarini ko´rib chiqish bo´yicha doimiy ishlaydigan komissiya (keyingi o´rinlarda «komissiya» deb yuritiladi) tomonidan ko´rib chiqiladi. Komissiya tarkibiga «Ergeodezkadastr» davlat qo´mitasi, tabiatni muhofaza qilish, arxitektura va qurilish organlari, sanitariya-epidemiologiya xizmati, fuqarolar yig´inlari vakillari va boshqa shaxslar kiritiladi. Komissiya ariza olingan kundan boshlab 10 kun muddatda er uchastkasi berishning maqsadga muvofiqligi yoki er uchastkasi berish asosli ravishda rad etilishi to´g´risida xulosa chiqaradi. Fuqarolarga belgilangan tartibda kimoshdi savdosida er uchastkasini sotishda komissiyaning qarori talab qilinmaydi.
Yer uchastkalari birinchi navbatda:
•    YE